YIGE

经典收藏馆:

醉卧寒林:

《東郊舊秋》

古城外、句容西,
幾番細雨云天霁。
紫金懶憩殘照里,
揚子靜攬一波碎,
簫動數峰翠。

日上鐘山添新歲,
煙籠燕雀夢月盈,
千年風流說興替,
任他荒冢與皇陵。

【南京東郊燕雀湖秋意數章,漫吟數語以志】    

评论

热度(217)